Ретикулоцити

Ретикулоцитите се образуват в костния мозък. Те са млади еритроцити - преходен стадий в развитието на червения кръвен ред - от оксифилен еритробласт към зрял еритроцит. Могат да се определят мануално – изброяване върху микроскопски препарат, като се използва специално суправитално оцветяване.

В лаборатория Цибалаб ретикулоцитите се изброяват автоматично с апарат за броене на кръвни клетки, като с този апаратен метод се получават по-точни резултати. Чрез проследяване на броя и типа (степен на зрялост) на ретикулоцитите се получават данни относно регенеративната (възстановителната) способност на костния мозък по отношение на еритроцитите.

Увеличените стойности се обозначават като ретикулоцитоза и са добър прогностичен белег при лечение на анемични състояния (ретикулоцитна криза).

Намалените стойности се обозначават като ретикулоцитопения. Тя е израз на слаба регенеративна способност на костния мозък. Среща се при анемии.

hematology/reticulociti.txt · Последна промяна: 30.10.2012 12:15 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki