СУЕ (ESR)

Тестът представлява изследване на Скоростта на Утаяване на Еритроцитите. Това свойство на кръвта се влияе от съотношението на червените и бели кръвни клетки, плазмените белтъци и електролитния баланс. Теста е силно неспецифичен и СУЕ се ускорява най-често при: анемия; възпалителни процеси; чернодробни увреждания; туморни процеси и много други състояния на организма - болестни и физиологични - например бременност; възраст; хранене. СУЕ не е спешен показател. Ускорява се известно време след началото на заболяване и се нормализира седмица-две след оздравяване.

hematology/sue.txt · Последна промяна: 30.10.2012 12:13 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki