Цитомегаловирус

CMV (Цитомегаловирус) – Причинява хориоретинит,хепатит, лимфаденит, инфекции при HIV позитивни пациенти. Заразяването става по въздушно-капков път. Един от най-честите причинители на малформации при новородени. Опасно е заразяването на майката по време на бременността, ако нe притежава имунитет( CMV IgG отрицателен и CMV IgM положителен ). Инкубационен период 20-30 дни.Може да причини инфекциозна мононуклеоза в комбинация с Ебщайн-Бар вирус. Изследват се следните маркери:

  • анти CMV IgM – при съмнение за остра инфекция
  • анти CMV IgG – говори за носителство и прекарана инфекция. Остава доживот.
virus/cito.txt · Последна промяна: 02.12.2013 17:08 от cibalab
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki