Хепатит Е

Хепатит Е (HEV) – заразяването става най-често чрез заразена храна и вода. Протича леко, но при бременни може да се стигне до летален изход (40% от случаите). Инкубационен период до 2 - 3 месеца. Доказва се чрез анти HEV IgM.

virus/hep_e.txt · Последна промяна: 09.10.2012 14:27 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki