Диагностика и проследяване на лечението на бронхиална астма с алергичен произход

За проследяване на ефекта от лечението на бронхиална астма с алергичен произход.Теста показва до каква степен е овладян алергичния процес. ECP е високо цитотоксичен протеин, открит в еозинофилните гранули. Еозинофилите са клетки, които играят основна роля при формирането на алергичното възпаление при астмата. Когато еозинофилите в дихателните пътища са активни, те претърпяват дегранулация, причиняваща увреждане и десквамация на епитела. Това може да увеличи чувствителността и да доведе до хронични възпалителни заболявания на дихателните пътища. ECP се освобождава от активните еозинофили по време на възпалителен процес. Активираните еозинофили присъстват в мукозата на белия дроб при астматични пациенти. Високото ниво на ECP в серум е индикация за възпалителен процес, който е рисков фактор за пациентите с астма.То е обективен тест за еозинофилен възпалителен статус при астма. Измерването на ЕСР в серум е пряк и точен метод за оценка на остротата на възпалителния процес на горните дихателни пътища и за хода на неговото развитие.

Резултатите от ECP теста се използват за: