Диагностика на алергии причинена от домашен прах - микрокърлежи

Домашните акари - Dermatophagoides pteronyssinus ( По-често в Европа )и Dermatophagoides farinae ( По-често в Америка ),
 са малки паякообразни животни, представители на разред Акари, които живеят в т.нар. домашен прах в човешките жилища.
 Акарите се хранят с мъртви кожни клетки. Считат се за едни от най-честите причинители на астма по целия свят.
 

Tеста показва наличието на IgE антитела срещу алергени от: