Диагностика за алергия причинена от храни

Tеста показва наличието на IgE антитела срещу алергени от: