Диагностика за алергия причинена от животни

Tеста показва наличието на IgE антитела срещу алергени от: