Диагностика за алергия причинена от лекарства

Tеста показва наличието на IgE антитела срещу алергени от: