Диагностика за алергия причинена от микроорганизми

Tеста показва наличието на IgE антитела срещу алергени от: