Панел 11 - 54 Хранителни и Инхалаторни алергени

Комплексно изследване за 54 алергена

Изследването е показателно за всеки един от изброените алергени, като резултатите се представят в полуколичествен вид. Подходящо е за пациенти с неясни алергични състояния.