Диагностика за алергия причинена от производствени причинители

Tеста показва наличието на IgE антитела срещу алерген от: