Съдържание

Албумин

LOINC 61151-7
Кратко наименованиеАлбумин
Пълно наименование на тестаКонцентрация на албумин в серум
Мерни единици g/L
Методика Bromcresolgreen (BCG)
Други имена Albumin
Материал Серум
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно или по схема, предписана от лекар
Референтни стойности
Възраст Общи Мъже Жени
0 - 4 дни 28,00-44,00
4 дни - 14 години 38,00-54,00
14 год. - 18 год. 32,00-45,00
18 год. - ∞ 35,00-52,00

Информация за пациенти

Същност на изследването

Албуминът е най-големият белтък в плазмата и представлява свободен от въглехидрати протеин, с молекулна маса около 66.3 kDa. Той се синтезира само в черния дроб в количества около 120 mg/kg телесно тегло/за 24ч. Молекулната му маса е 66.3 kD. Около 2/3 от албумина се намира в кръвта, която циркулира в съдовете (160-240 g), а около 1/3 (80-120 g) - в междуклетъчното пространство. Синтезата му се увеличава /около 2х/ при спадане на онкотичното налягане и намалява от някои цитокини, особено IL-6. Албумин също се съдържа в интерстициалната течност, където е в по-големи количества от плазмата.Сриване на ендотелната функция, както се наблюдава при сепсис, води до бързо понижение на плазмената концентрация на албумина.

Във вътресъдовото пространство албуминът осигурява онкотичното налягане и е най-важният транспортен белтък, който пренася много неразтворими или трудно разтворими във вода вещества - мастни киселини, аминокиселини, билирубин, хормони, медикаменти.

Албуминът функционира неспецифично като принася протеини за различни съставки, включващи свободни мастни киселини, билирубин, някои йони / като Са++, Zn++ / и много лекарства. Той има основна роля в поддържането на онкотичното налягане на плазмата и в разпраделението на извънклетъчните течности между съдовите и извънсъдовите пространства. Трябва да се отбележи, че понижението на албуминовата концентрация при остри заболявания може да бъде част от причините за повишение на други белтъци / като острофазните белтъци напр./

Защо и кога се изследва?

Няма болестно повишаване на нивото на серумния албумин. Хипералбуминемия може да бъде установена само при намаляване дела на водата в серума - при дехидратация на организма.

Динамичното проследяване на албумина е необходимо при: хронични гломерулопатии и хронични чернодробни заболявания, при оценка на ефекта от лечението и изграждане на прогнозата. Полуживотът на албумина в серума е 18-19 дни, поради това повторното му изследване е оправдано след 2-3 седмици. Полезно е изследването му при оточен синдром. Оточният синдром настъпва при хипоалбуминемия от порядъка на 27 - 25 g/l.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Понижени стойности на албумина:

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори