HOMA-INDEX ЗА ОЦЕНКА НА ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ (IR)

LOINC 47214-2
Изследване HOMA-IR
Мерни единици индекс
Други имена ИНСУЛИНОВА РЕЗИСТЕНТНОСТ (IR)
Материал венозна кръв (серум или плазма)
Условия за изследване Сутрин на гладно
Референтни стойности Нормален HOMA-IR < 2.5 ;Рискова зона 2.5-5.0; Висока Инсулинова резистeнтност (HOMA-IR) >5.0

СЪЩНОСТ Хомеостазен модел за оценка на инсулинова резистентност /HOMA-IR/ е метод, използван за количествен израз на инсулиновата резистентност и бета-клетъчната функция. Първото описание на наименование HOMA е публикувано от Matthews et al. Diabetologia 28 (7): 412-419, 1985. Авторите на HOMA са използвали данни от физиологични изследвания, за да разработят математическо уравнение, описващо регулиране на нивото на глюкозата по типа на обратната връзка. Те публикуват, модел за оценка на инсулиновата резистентност и бета-клетъчната функция която да бъде оценена от глюкоза и инсулиновите нива в кръвта на гладно. Важен механизъм за намаляване на нивото на кръвната захар е навлизането на глюкоза чрез инсулиновите рецептори във всички клетки и тъкани. Обикновено всяко увеличение на нивото на глюкозата в кръвта води до освобождаване на инсулин от бета-клетките на лангерхансовите острови на панкреаса. При нарушено разпознаване на инсулина от клетъчните рецептори, се стига до задържане на по-високи концентрации на глюкоза в кръвта, до увеличена синтеза на инсулин поради повишена необходимост за метаболизиране на глюкозата и състояние нарeчено инсулинова резистентност. Инсулиновата резистентност представлява важен патогенетичен механизъм при развитието на захарен диабет тип 2 и често се наблюдава години преди проявата на диабета в контекста на метаболитния синдром и всички последсващи усложнения от него. Освен това се установява редукция на инсулиновата чувствителност при жени с фертилни нарушения и поликистозен овариален синдром (PCOS). Инсулиновата резистентност представлява важна причина в патогенезата на PCOS. При млади жени IR може да е честа причина за стерилитет и нарушения в менструалния цикъл.

Оценка на инсулинова резистентност е подходящо да се прави при:

УСЛОВИЯ НА ПРЕДАНАЛИТИЧНИЯ ЕТАП:

МЕТОДИ:

Референтни стойности :

МАТЕРИАЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ: