CA 15-3(Brest, BR)

Изследването на маркера има стойност при:

Неспецифично повишени стойности могат да се наблюдават при - чернодробна цироза, остри и хронични хепатити.

Референтни граници: възрастни: до 25 U/ml