CA 125

СА 125

СА 125 е туморен маркер, насочен към яйчниковите карциноми. По своята структура е глюкопротеин, който произлиза от Мюлеровия канал: фалопиевите тръби, ендоцервикса и горната част на влагалището и мезотелните клетки: плевра, перикард, перитонеум.

СА 125 се използва най-вече за проследяване ефекта от провежданата терапия след диагностициран карцином на яйчника и за ранно откриване на рецидив на заболяването.

Не се ползва за скрининг

CA125 е един от туморните маркери, които дават висок брой фалшиво-положителни резултати. Завишени над референтната стойност резултати се получават при:

Чувствителността при диагнозaта и диференциалната диагноза на абдоминални туморни маси се подобрява при едновременното изследване на СА 125 и НЕ 4, с изчисление на ROMA риска.

За изследването се взема венозна или капилярна кръв, до 28 дни след провеждана химиотерапия или операции увреждащи перитонеума. При изпращане на серум е необходимо около 1 ml при стандарни условия за транспорт.

Референтни стойности: < 35 U/mL. ( Посочените референтни граници се отнасят за изследвания извършени в Лаборатория Цибалаб )