CEA

СЕА (Карцино-ембрионален антиген) – неспецифичен маркер. Добре е да се използва в комбинация с други по-специфични туморни маркери. Изследването на този маркер има стойност при:

Стойностите на СЕА могат да бъдат повишени и при следните заболявания -хронични чернодробни заболявания, напреднала хронична бъбречна недостатъчност, пушачи и други.

Референтни граници: