NSE

Невронспецифична енолаза(Фосфо-Глицерат-Хидролаза)

Енолазите формират серия от изоензими, които трансформират 2-фосфоглицерата във фосфоенолпируват. Те присъстват като субединици, чиито три имунологично различими типа (α, β, γ) са идентифицирани. Типът γ се нарича невронспецифична енолаза NSE. NSE присъства в невроните и в периферната невроендокринна тъкан.

NSE е маркер на избор при:

Други тумори, при които може да се наблюдава повишено ниво на NSE (от 10 до 25 % чувствителност) са:

NSE е важен показател за преценка ефекта от провежданото лечение, както и за прогнозата.

Референтни граници: до 16.3 µg/l