Протеин S (PS)

LOINC 31102-7
Кратко наименованиеПротеин S
Пълно наименование на тестаТест за активност на свободния Протеин S
Мерни единици %
Методика Коагулационен метод
Други имена Протеин S, Protein S
Материал Цитратна кръв
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане през целия ден
Референтни стойности 65-145

PS е витамин К-зависим плазмен протеин, кофактор на активирания Протеин С (Protein C). Циркулира в плазмата в две форми:

Само свободният PS има активност като кофактор на активирания Протеин С (Protein C) като усилва действието му. Затова определянето на свободния PS дава по-полезна информация от определянето на общото количество на протеина. PS притежава и самостоятелно антикоагулантно действие. Участва в процесите на контрол при образуването на тромбина и фибринолизата.

Дефицитът на PS е свързан с увеличен риск от тромбози. Той може да се дължи на:

Вродени дефекти:

Придобити заболявания и състояния с намален PS :

В лаборатория Цибалаб предлагаме определяне на активност на свободния PS. Изследването трябва да се извърши най-рано 10 дни след тромботичен инцидент и две седмици след прекратяване на антикоагулантно лечение.