Диагностичен Панел за изследване-Хематология

В този диагностичен панел се изследват следните параметри: