Морфолофия на еритроцити

Морфология на еритроцитите (RBC – червените кръвни клетки)

На оцветена кръвна натривка, под микроскоп се оценява морфологията на RBC (размер, форма, оцветяване, включвания). Клинични индикации за изследване на показателя са различни анемични състояния. Нормалната находка при здрави се описва като:

Изследва се кръв взета в епруветка с EDTA. Патологични промени се очакват при различни видове анемии. Те се описват и тълкуват заедно с резултатите от ПКК и други лабораторни тестове.