Съдържание

Инхибин Б

LOINC 34319-4
Кратко наименованиеИнхибин Б
Пълно наименование на теста-
Мерни единици pg/ml
Методика ELISA
Други имена Inhibin B
Материал Серум
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин на гладно, между 3-5 ден на менструалния цикъл.
Референтни стойности 40 – 200 pg/ml

Информация за пациенти

Същност на изследването

През последните десетилетия се наблюдава тенденция за отсрочване на времето за първо раждане към една по-късна възраст. Днес средната възраст за раждане на първо дете е около и над 30 (31.5) години. Отлагането на момента за създаване на потомство е свързан и с повишаване на репродуктивните неуспехи.

Хормонът инхибин е гликопротеин. Той се синтезира от гранулозните клетки на яйчниковия фоликул. Секрецията му от големите или доминантни фоликули е 10 пъти по-висока от тази на фоликули с по-малки размери. При мъже в репродуктивна възраст Inhibin B се секретира предимно от сертолиевите клетки.

За разлика от АМХ стойностите Инхибин Б се повлияват от фазата на месечния цикъл. Това е така понеже този хормон участва в хипоталамо-хипофизната регулация, най-висок е във фоликулна фаза, след което намалява.

Защо и кога се изследва?

Индикации за изследване:

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взема се венозна или капилярна кръв, от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността, материала трябва да бъде взет сутрин на гладно, без прием на медикаменти най-малко 12 часа преди изследването, между 3-5 ден на менструалния цикъл.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Референтни стойности: 40 – 200 pg/ml

Най-честата причина за понижение под долната референтна граница е намаление/ изчерпване на яйчниковия резерв.

Повишение над горната референтна граница има при гранулозо-клетъчни тумори.

Често задавани въпроси

Достатъчно ли е да изследвам Инхибин Б като показател за оценка на яйчниковия резерв?

Инхибин Б е маркер за оценка на репродуктивната функция, но самостоятелното му определяне не е достатъчно информативно. По-добре е да се назначава успоредно с АМХ.

Трябва ли да изследвам Инхибин Б на определен ден от менструалния цикъл?

Да. Инхибин Б е най-добре да се изследва на 3-я ден от менструалния цикъл, максимално до 5-я ден.

Информация за лекари

Инхибин Б се използва най-често при преценка на репродуктивната функция.