Съдържание

TSH рецепторни антитела

LOINC 8098-6
Кратко наименованиеTSH рецепторни антитела
Пълно наименование на тестаКонцентрация на TSH рецепторни антитела в серум или плазма
Мерни единици IU/L
Методика Имунохимичен, ECLIA
Други имена TRAC, anti-TSHR, TSHR Ab
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Няма, по-добре сутрин на гладно
Референтни стойности Няма, полуколичествен тест, cut-off value
Референтни стойности < 1.5 отрицателен
Референтни стойности от 1.5 до 1.75 граничeн
Референтни стойности > 1.75 положителен

Информация за пациенти

Същност на изследването

Автоимунният хипертиреоидизъм при болестта на Graves се причинява от автоантителата насочени към TSH рецептора в щитовидната жлеза (anti-TSHR). По-голямата част от анти-TSH рецепторните антитела, имитират действието на хормона TSH, т.е свързвайки се с рецептора те стимулират жлезата. Тъй като тези антитела не се контролират от системата за отрицателна обратна връзка (повишението на fТ3, fT4 по механизма на отрицателната обратна връзка, води до понижаване в стойностите на TSH), трайното стимулиране на тиреоидната жлеза често води до хиперфункция и клиничната изява на болестта на Graves. Измерването на анти-TSH рецепторните антитела е необходимо за поставяне на диагнозата и контрола на заболяването.

Защо и кога се изследва?

Анти-TSH рецепторни антитела се изследват в следните случаи:

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Често задавани въпроси

Информация за лекари

Информация за партьори