Анти-митохондриални М2 антитела (АМА-М2)

Има няколко вида анти митохондриални антитела (АМА) - от М1 до М6, които дефинират различни клетъчни антигени. Най-чести и с най-голяма клинична значимост са АМА-М2. Те реагират с някоко субединици на 2-охо-пируватдехидрогеназния комплекс, разположени по вътрешната стена на митохондриите и участват в енергийния метаболизъм.

Клинична значение