Анти - ССР (антитела срущу цикличен цитрунилиран пептид)

Какво значи цикличен цитрунилиран пептид и анти-ССР?

Цитрулинирането представлява ензимно превръщане на протеини, съдържащи аргининови остатъци, в циклични цитрулинови пептиди под въздействие на ензима пептидил-аргинин дезаминаза. Цитрулинирани пептиди се установяват в синовията на пациенти с ревматоиден артрит и не се срещат при здрави индивиди. Ензимът причинява локално цитрулиниране на синовиалните протеини: фибрин, филагрин, виментин и други. Тези процеси корелират с наличието на анти - ССР автоантитела в кръвта, които са предимно от клас IgG и са резултат от нарушен толеранс към променените автоантигенени.

Какво е клиничното им значение?