Анти-CENP-B (Centromer Protein B)

Това са автоантитела от групата на центромерните антитела (ACA). Техният автоантиген е разположен централно в клетъчните центромери - центромер-ДНК асоцииран белтък В. Могат да се изследват с ИИФ (характерно центромерно светене на Hep2 клетки) или чрез имуноензимен метод с пречистен или рекомбинантен антиген.

Клинично значение