Анти- хистонови антитела

Това са автоантитела от групата на анти-нуклеарните автоантитела. Те са насочни срещу ядрените хистони. Хистоните са няколко протеина, които образуват комплекси с двойноверижната ДНК, наречени нуклеозоми. ДНК обвива или е вътре в хистоновите комплекси. Всички хистони и хистонови комплекси могат да са мишена за автоантитела. Анти-хистоновите антитела ноже да са от IgG, IgM и IgA изотипове, на само IgG антителата се асоциират с лупусна активност.

Клинична значимост