Анти- Jo-1 антитела

Тези антитела се наричат още histidyl- tRNA (tRNA His синтетазни антитела. Нistidyl- tRNA synthetase e ензим, който катализира свързването на аминокиселината хистидин със специфична РНК и затова тези антитела се наричат още анти-РНК антитела.

Клинично значение

Прогностичен маркер

Индикации за изследване

Подозрение за анти-синтетазен синдром Диференциална диагноза на миозит Изясняване на диагнозата при идиопатичен фиброзиращ алвеолит.