Анти- нуклеозомни антитела

Това са автоантитела от групата на анти-нуклеарните автоантитела. Те са насочни срещу нуклеозомите. Нуклеозимите са структурни компоненти на хроматина и представляват комплекси на хистони с двойноверижната ДНК, като ДНК обвива или е вътре в хистоновите комплекси. Анти-нуклеозомните антитела могат да свързват четвъртични епитопи на комплексите (нуклеозом-специфични антитела), dsДНК (анти- dsДНК антитела) или хистони с изключение на Н1 хистони (анти-хистонови антитела).

Клинична значимост

Кога да се изследват анти-нуклеозомни антитела?

При подозрения за СЛЕ, особенно при негативни анти-dsДНК Потвърждение на някои форми на лекарствено-индуциран лупус