Съдържание

Витамин D (25-OH Vitamin D)

LOINC 60493-4
Кратко наименованиеВитамин D
Пълно наименование на тестаКонцентрация на Витамин D в серум
Мерни единици nmol/l
Методика ECLIA имуноанализ
Други имена 25-OH Vitamin D; Витамин D тотал
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин до 9ч. на гладно. Минимум 10 дни след последен прием на витамини и хранителни добавки.
Референтни стойности 50 - 120

Информация за пациенти

Същност на изследването

Витамин D е мастно разтворим витами, от съществено значение за правилното развитие и формиране на зъбите и костите. Двете най-важни форми на витамин D са:

Холекалциферолът (вит. D3) се синтезира в кожата от 7-дехидрохолестерол под въздействието на UV лъчите. За разлика от него, ергокалциферолът (вит. D2) не се образува в организма, а постъпва с храната (яйчен жълтък, рибено масло и др.) или под формата на хранителни добавки. Самият витамин D не е биологично активен и след две последователни хидроксилирания в черния дроб и бъбреците се превръща в биологично активната форма 1,25 дихидроксивитамин D.

25-хидроксивитамин D (25-ОН Вит.D) е метаболитът, който обичайно се измерва и отразява количество на витамина в организма. Определянето му служи за откриване на недоимък или повишени нива. Над 95% от Вит.D, измерван при лабораторните тестове представлява 25-ОН Вит.D3, а останалата минимална част е за сметка на 25-ОН Вит.D2. Полуживотът на 25-хидроксивитамин D в кръвообръщението е 2-3 седмици, т.е. той представлява едно стабилно депо, отразяващото нивото на витамина в организма.

Добре позната е ролята на Вит.D в обмяната на калция и фосфора, респективно на костите. Той стимулира абсорбцията на Са в тънките черва и повишава реабсорбцията на Са през бъбреците. Играе роля в костното формиране и ремоделиране, така че недоимъкът на витамин D е честа причина за вторичен хиперпаратиреоидизъм (повишение на PTH). Тежкият дефицит на витамин D води до развитие на рахит при децата и остеомалация при възрастните. През последните години е установено, че витамин D и метаболитите му участвуват в: регулацията на диференцирането на клетките, обмяната на инсулина, изграждането на имунната защита, предпазване от възпалителни, автоимунни, сърдечно-съдови и неопластични заболявания. Повишеният клиничен интерес е причина за провеждането на повече от 500 международни проучвания в периода 2000-2009 и ежегодното удвояване на броя на изследванията на витамин D в клиничните лаборатории по света.

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Сутрин до 9ч. на гладно се взема Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум. Минимум 10 дни след последен прием на витамини и хранителни добавки.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Въпреки методичните различия при определянето на витамин D, повечето лаборатории използват едни и същи референтни интервали. И тъй като токсичност/хипервитаминоза D е рядкост, фокусът е насочен върху долната граница за 25-хидроксивитамин D, която показва дефицит.

Институтът по медицина в САЩ (IOM) от 2011г. препоръчва долната референтна граница за 25-ОН витамин D да бъде поне 50 nmol/L, за да се осигури добър костен статус за всички възрастови групи. С оглед обаче на общото здравословно състояние, IOM в съгласие с Американското дружество по ендокринология (US Endocrine Society) препоръчва нивото на 25-ОН витамин D да бъде 75-110 nmol/L, за постигане на общи здравословни ползи, а именно намаление на риска от рак, автоимунни заболявания, диабет тип 2, сърдечносъдови и инфекциозни заболявания.

Много спорове има около класификацията на статуса на витамин D. Серумно ниво на 25-ОН витамин D <50 nmol/L се разглежда като индикатор за дефицит в широк смисъл: 25-(ОН)D <25 nmol/L се приема за тежък дефицит, а нива на 25-(ОН)D в интервала 25-49,99 nmol/L се определят като недостатъчност на вит.D.

Ниските нива на 25-(ОН)D най-често се дължат на недостатъчно излагане на слънчева светлина или недостатъчен прием на витамин D с храната, или проблем с абсорбцията му в червата. Понякога, някои лекарства (фенитоин), могат да попречат на производството на 25-(ОН)D в черния дроб.

Има доказателства, че недостигът на витамин D, освен неблагоприятния ефект върху костите, може да увеличи риска от някои видове рак, имунни заболявания и сърдечносъдови заболявания.

Високото ниво на 25-(ОН)D обикновено се дължи на внос на витамина с медикаменти или други хранителни добавки.

Често задавани въпроси

Задължително ли е при прием на калциеви добавки да се взема и витамин D?

Тъй като абсорбцията на калций зависи от нивото на витамин D в организма, много производители на калциеви добавки прибавят в таблетките и витамин D, за да се осигури оптимално усвояване на калция. Ако имате нормално ниво на витамин D, допълнителен прием не е необходим. От друга страна, количеството на витамин D в тези таблетки е малко вероятно да доведе до излишък на витамин D и вреда.

Информация за лекари

Информация за партьори