Съдържание

Campylobacter jejuni + coli Ag

LOINC 57768-4
Кратко наименование Campylobacter jejuni + coli Ag
Пълно наименование на тестаНаличие на Campylobacter jejuni и Campylobacter coli във фецес
Мерни единици Качествен тест
Методика Имунохроматографски тест
Други имена Campylobacter, Кампилобактериоза
Материал Фецес
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Няма, добре е да се вземе проба в началото на заболяването
Референтни стойности Неприложимо

Информация за пациенти

Същност на изследването

Теста е предназначен за откриване на гастроентерит причинен от Campylobacter jejuni и Campylobacter coli. Дава възможност за бърза диагностика, но не отменя другите методи за доказване на причинителя ( PCR и културелна посявка ) и не разграничава вида на кампилобактера. Най-чести причинители на заболявания при човека са C.jejuni и C.coli (99%). Важно е да се отбележи, че изследването може да е негативно и на петия ден след острото начало, но обикновено се открива във фекалиите в продължение на поне 2-3 седмици.

Защо и кога се изследва?

При развитие на сепсис или септикопиемия са налице съответни симптоми. Наблюдавани са изолирани поражения на вътрешните органи (висцерални форми) - менингити, хепатити, холецистити, панкреатити, реактивни артрити и др.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се проба от фекалните маси. Изследването на повърнати материи е несигурно.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Наличието на Campylibacter е сигурен белег за заболяване, или става дума за оздравяли лица, които все още са заразоносители.

Често задавани въпроси

Инкубационният период е от 1 до 7 дни, най-често 3-4 дни.

Профилактика

Информация за лекари

Информация за партьори