Носен секрет

Изследване за наличие на патогенна флората в носа включително. Материал за микробиологично изследване не се взема след прилагане на капки и мехлеми, съдържащи антибактериални агенти. Обикновенно се изработва за два-три дни в зависимист от растежа и вида на микроорганизмите, необходимоста от антибиограма. Важно е да се знае, че в носа винаги има растеж на микроорганизми - нормална флора. Това налага по-дълга процедура по изолиране на евентуални патогени.

Важно:дори и да има изолиран причинител с антибиограма на Вашия резултат, не предприемайте антибиотично лечение без лекарска консултация.