Panoraма неизвазивен пренатален тест

PANORAMA анализира за най-често срещаните бройни и структурни хромозомни аномалии на плода в т.ч: на автозоми 21, 18 и 13 познати като синдроми на Даун, Едуардс и Патау; на половите хромозоми Х и/или Y познати като синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Якобс и „свръх жена“; триплоидия; 5 микроделеционни синдрома като 22q2 микроделеция (синдром на ДиДжорджи), 1p36 микроделеция, 5р- микроделеция (синдром на Кри дю Ша), 15q11.2 микроделеция – майчина или бащина (синдроми на Прадер-Уили и Ангелман). Всички тези хромозомни дефекти водят до повишена честота на спонтанните аборти и мъртвите раждания; тежки физически и функционални нарушения в ембриона; животозастрашаващи състояния у новороденото със засягане на сърце, главен мозък и други вътрешни органи; нарушения в растежа и нервно-психическото развитие на детето; представляват опасност и за здравето на бременната (прееклампсия, обилно кървене).

PANORAMA се предлага в три пакета:

Основен пакет:

Разширен пакет

Пълен пакет

За кого е предназначен?

PANORAMA е подходящ за всяка бременна жена. Особено препоръчителен е при бременни над 35 г., при съмнение от ултразвуковия преглед или биохимичния скрининг, при бременни с фамилна обремененост или неколкократни спонтанни аборта/мъртво раждане. Не е подходящ за бременни с многоплодна бременност или донорски яйцеклетки и такива преминали наскоро костно-мозъчна трансплантация.

Кога?

PANORAMA се извършва най-рано в 9 гестационна седмица на бременността.

Как?

За изпълнение на PANORAMA е необходима майчина кръв, взета чрез рутинна венепункция, което го прави напълно безопасен за плода и безболезнен за майката. При желание, бременната попълва документация и дава кръв. Резултатът се получава до 10-14 дена лично или от посочен от пациента акушер-гинеколог.

Къде?

Вземането на кръв се осъществява в дните от понеделник до сряда, 8-13 ч. САМО в Централната регистратура на ЦибаЛаб (София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика, сграда 1 , партер).

Защо да избера този тест?

PANORAMA има редица предимства пред останалите тестове на българския пазар:

PANORAMA е единственият пренатален тест, който разграничава феталната от майчината ДНК, което обуславя максималната достоверност на резултата.

Анализът е чрез технологията SNP (еднонуклеотидно полиморфизъм-базирано секвениране), която изследва многократно конкретните изследвани региони и използва най-точния биоинформационен програмен продукт за обработка на данните и представяне на резултата.

Дава информация за пет от най-разпространените микроделеции: