Цибалаб Детска градина

Този пакет включва следните изследвания:

Инструкция за вземате на проби - http://www.cibalab.com/documents/KindergardenGuide.pdf