E - cadherin

Е-cadherin - белтък E-cadherin е който е отговорен за Са2+ зависимата клетъчна адхезия. Мутации в този ген се свързват с рак на гърдата. Загубата на функция на белтъка води до прогресия на карцинома, като се повишава пролиферацията, инвазията и метастазирането. При загуба на функция се повишава клетъчното движение. Това позволява на раковите клетки да се придвижат от базалната мембрана и да нахлуят в околните тъкани. Е-кадхеринът сеизползва за определяне на патологията и диагностицирането на различните типове рак. Например при инвазивните лобуларни карциноми на гърдата Е-кадхериновата експресия е подтисната или отсъства напълно.