Er (Естроген рецептор)

Хормоналните рецептори са специализирани протеини, разположени на повърхността на определени клетки в тялото. Когато към тях се свърже определена молекула, в клетката постъпва сигнал за активиране или потискане на специфична функция. Както здравите клетки на гърдата, така и клетките на някои типове ракова тъкан притежават хормонални рецептори (естрогенов рецептор – ER и прогестеронов рецептор – PR). В голяма част от случаите на рак на гърдата туморните клетки притежават по-голямо количество хормонални рецептори, чрез които приемат сигнали за делене и разпространение. Информацията за статуса на хормоналните рецептори при рак на гърдата е от изключителна важност за определяне на схема за лечение. Ако раковите клетки са рецептор-позитивни, е възможно заболяването да бъде повлияно чрез хормонална терапия. Изследването на естрогеновия и прогестероновия статус има ограничено значение като прогностичен фактор, но е утвърден предиктивен фактор и има основна роля при избора на хормонална терапия.

Всеки положителен резултат от теста, независимо дали става въпрос за естрогенов, прогестеронов рецептор, или и за двата, означава, че ракът на гърдата се счита за хормон-рецептор-позитивен. В тези случаи може да се приложат хормонални терапевтици за забавяне или спиране на растежа на тумора чрез понижаване нивата на хормона естроген или чрез блокиране на ефектите му. Тези лекарства също могат да намалят риска от повторна поява на рака.