Съдържание

Съотношение албумин/креатинин в урината

LOINC 30000-4
Кратко наименованиеUACR
Пълно наименование на тестаUrine Albumin Creatinine Ratio
Мерни единици mg/mmol
Методика Имунотурбидиметричен метод
Други имена Съотношение албумин/ креатинин в урината; UACR;
Материал Урина
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Спонтанно отделена сутрешна урина
Референтни стойности Жени < 3.5 mg/mmol Мъже <2.5 mg/mmol

Информация за пациенти

Същност на изследването

Количествено определяне на албумина в урината. UACR е съотношение между две измерени вещества:

Албумин в урината (mg/L) / Креатинин в урината (mmol/L) = UACR в mg/mol ~ Отделяне на албумин в mg/ден.

UACR оценява 24-часовата екскреция на албумин в урината. UACR се съобщава в mg/mol и се доближава до отделянетo на албумин за 24 часа в mg/ден. За разлика от тест-лентичките за албумин, UACR не се влияе от промени в уринната концентрация. UACR се измерва в първа сутрешна урина, когато възможно. Събиране 24-часова диуреза или друга диуреза не са необходими.

Защо и кога се изследва?

За много хора, албуминурията е най-ранният признак на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ). A съотношението албумин/креатинин (UACR) в еднократна порция урина е препоръчителен тест за оценка и наблюдение на отделянето на албумин в урината.

Оценка на екскрецията на албумин в урината се препоръчва главно при пациенти със захарен диабет за ранна диагностика и наблюдение на бъбречните увреждания:

Други състояния, при които изследването би било полезно са: артериална хипертония, хронична сърдечна недостатъчност, някои бъбречни заболявания и др.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

За изследването е необходима сутрешна урина (първа или втора). Въпреки че информативна стойност има и изследването в случайна уринна проба. Пациентите трябва да се въздържат от тежки упражнения 24 часа преди теста. UACR е неточен при лица с твърде голяма или твърде малка мускулна маса, поради разликата в нивото на креатинина, който се произвежда от мускулите.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Както повечето хора вече знаят, един от най-ранните признаци на диабетна нефропатия е т.нар микроалбуминурия. Екскрецията на албумин в урината е ранен показател на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност и загуба на бъбречната функция. Ранното ú откриване е много важно, защото чрез промяна в диетата (ограничаване на белтъчините, солта) и терапията (включване на инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим и ангиотензин рецепторни блокери), началните бъбречни увреди могат да са обратими.

Микроалбуминурията се определя като UACR ≥ 3.5 mg/mmol (жени) или ≥ 2.5 mg/mmol (мъже), но под 30 mg/mmol. Терминът „Микроалбуминурия“ не е съвсем точен, защото принципно става въпрос за отделяне/определяне на албумин. В миналото стойности 30-300 mg/24ч. и 3-30 mg/mmol се определяха като „микроалбуминурия“, а >300 mg/24ч. и >30 mg/mmol като „макроалбуминурия“, т.е. термините микро-/макро- се отнасят до количеството отделен албумин.

Ако екскрецията на албумин (UACR) е над референтната граница се препоръчва:

Често задавани въпроси

Защо изследването за микроалбумин при диабетици 2 тип, трябва да се прави още при поставяне на диагнозата?

Защо да си правя изследване за микроалбумин? Общо химическото изследване на урината няма ли да покаже същото?

Мога ли да направя теста, докато съм болен от вирусно заболяване?

Информация за лекари

Методите за изследване на белтък в урина с тест-лентички не са достатъчно чувствителни, за да открият микроалбуминурия. Липсата на чувствителност означава, че отрицателен резултат за албумин или белтък с тест-лентички не изключва патологична албуминурия или протеинурия. Всички форми на патологична протеинурия могат да започнат с албуминурия, тъй като албуминът е, едновременно, сред най-малките и най-преобладаващите протеини в урината.

Определянето на албумин в еднократна порция урина може да се използва, обаче, за да се компенсират вариациите в концентрацията на урината, е полезно да се сравни количеството на албумина в пробата с концентрацията на креатинина. Това сравнение се нарича съотношение албумин/ креатинин в урината (UACR).

Албумин в урината (mg/L) / Креатинин в урината (mmol/L) = UACR в mg/mol ~ Отделяне на албумин в mg/ден.

Предимства на съотношение албумин/ креатинин в урината (UACR):