Съдържание

Цитомегаловирус - авидитет на ИгГ антителата

LOINC 52984-2
Кратко наименованиеCMV IgG avidity test
Пълно наименование на теста Тест за афинитет на ИгГ антитела срещу Цитомегаловирус
Мерни единици %
Методика Имунохимичен -CLIA с третиране с урея
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Няма, по-добре сутрин на гладно
Очаквани стойности <15% нисък; от 15% до 25% умерен; >25% висок

Информация за пациенти

Същност на изследването

Изследват се антитела от клас ИгГ срещу Цитомегаловирус. Цитомегаловирусът (Cytomegalovirus hominis ) се отнася към групата на херпесните вируси, която включва още херпес симплекс вирус 1 и 2, варицела-зостер вирус (който предизвиква херпес зостер или варицела) и вирусът на Ебщайн-Бар (който предизвиква инфекциозна мононуклеоза). Тези вируси имат характеристика на пожизнени инфекции - остават за цял живот в организма в „спящо” състояние. Инфекция с CMV, която първоначално може да се проявява с малко симптоми, винаги продължава с дълготрайно персистиране на вируса в клетките на организма, без да причинява някакви забележими увреди или клинични симптоми. Състояния на подтисната имунна система в резултат на лекарства или други заболявания могат да реактивират вируса от неговото латентно (скрито) състояние. Цитомегаловирусът (CMV) е човешки херпесен вирус, който инфектира между 20% и 50% от общата популация, в зависимост от възрастта ,етническата принадлежност и социално-икономическия статус. Това изследване показава здравината на връзката на антителата с антигена. В случая се изследва каква част от антителата от клас ИгГ срещу CMV са здраво реагирали със съответната част от вируса. Това става с помоща на третиране на пробата с урея.

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна кръв от която се отделя серум.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Инфекция с давност до 4 месеца <15% нисък авидитет
Инфекция с давност между 3 и 6 месеца 15% до 25% умерен авидитет; сива зона
Инфекция с давност над 6 и повече месеца >25% висок авидитет

Често задавани въпроси

Внимание !!! Не прибягвайте към самолечение, без консултация с вашия лекар, поради сериозните странични действия на медикамента.

Информация за лекари

За повече информация вижте тук:cmv_avidity.doc:

Информация за партьори

Изследванията се работят ежедневно. Минимално необходимо количество серум - 0,5 ml. Може да се работи и с хепаринова или EDTA плазма.