Съдържание

Цитомегаловирус-ДНК вирусен товар

LOINC 72493-0
Кратко наименованиеCMV DNA quantitative
Пълно наименование на теста Количествен тест за Цитомегаловирус-ДНК анализ
Мерни единици IU/ml
Методика количествена РТ-PCR реакция
Материал Плазма, амниотична течност, тъкан
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Няма, по-добре сутрин на гладно
Очаквани стойности Не се открива; количесвтен резултат в IU/ml
Чувствителност; LOD 88 IU/ml

Информация за пациенти

Същност на изследването

Изследва се количеството на Цитомегаловирус в пробата. Цитомегаловирусът (Cytomegalovirus hominis ) се отнася към групата на херпесните вируси, която включва още херпес симплекс вирус 1 и 2, варицела-зостер вирус (който предизвиква херпес зостер или варицела) и вирусът на Ебщайн-Бар (който предизвиква инфекциозна мононуклеоза). Тези вируси имат характеристика на пожизнени инфекции - остават за цял живот в организма в „спящо” състояние. Инфекция с CMV, която първоначално може да се проявява с малко симптоми, винаги продължава с дълготрайно персистиране на вируса в клетките на организма, без да причинява някакви забележими увреди или клинични симптоми. Състояния на подтисната имунна система в резултат на лекарства или други заболявания могат да реактивират вируса от неговото латентно (скрито) състояние. Цитомегаловирусът (CMV) е човешки херпесен вирус, който инфектира между 20% и 50% от общата популация, в зависимост от възрастта ,етническата принадлежност и социално-икономическия статус. Това изследване показава количеството вирусни частици с помоща на RT-PCR в пробата.Когато се изследва амниотична течност или тъкан, теста е по-скоро качествен.

Защо и кога се изследва?

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна кръв от която се отделя плазма.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Откриване на вирусен товар в плазмата е показател за активна инфекция.

Често задавани въпроси

Внимание !!! Не прибягвайте към самолечение, без консултация с вашия лекар, поради сериозните странични действия на медикамента.

Информация за лекари

За повече информация вижте тук:cmv1-statia.doc

Информация за партьори

Изследването се работи всяка сряда. Минимално необходимо количество плазма - 0,5 ml. Пробата трябва да се вземе с EDTA плазма гел епруветка. Епреветката се центрофугира и не се отделя плазмата в друг носител. Да не се използва за други изследвания, поради опасност от контаминация. Когато се изследва амниотична течност или тъкан е възможно резултатите да са по-скоро за качествен тест (особено тъкан).