Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila pneumoniae е облигатна вътреклетъчна бактерия, която причинява инфекции на долните дихателни пътища - пневмонии и бронхити при всички възрастови групи. Заразяването става по въздушно-капков път. Инкубационен период 1-2 седмици.

Тъй като антибиотичното лечение при инфекции причинени от Chlamydophila pneumoniae е специфично (не могат да се използват бета-лактамни антибиотици), бързата и точна диагностика е от изключително значение. Класическите методи на изолиране и идентификация изискват повече от 7 дни. За серологичната диагностика се използва определянето на IgM и IgG антитела. Поради факта че повечето възрастни индивиди имат антитела срещу причинителите от една или няколко предишни инфекции, изследването на IgG антитела е недостатъчно за поставяне на диагнозата.Необходимо е да се изследват и двата вида антитела. Изследването на ДНК на Chlamydophila pneumoniae чрез PCR метод предоставя възможност за бърза детекция на патогена още в ранната фаза на инфекцията, когато все още няма образувани антитела ( за откриване на IgM антитела са необходими 1-3 седмици, а на IgG - 6-8 седмици от началото на инфекцията).

Материал за изследване:

Материалите за изследване трябва да се изпращат в лабораторията възможно най-бързо. Пробите може да се съхраняват при температура 2-8 С до 24 часа.

Материал за изследване-серум или плазма. Пробите може да се съхраняват и транспортират при температура 2-8 С до 24 часа.

Резултатите се получават на следващия ден.