Хепатит В

Маркери за хепатит В (HBV)– заразяването става по полов път, кръвопреливане, медицински манипулации и се предава от майка на дете. Инкубационния период е до 6 месеца.

- всички HbsAg положителни пациенти;

- всички HbеAg положителни пациенти;

- при повечето anti – HbеAg положителни пациенти;

- в някои случаи се доказва ДНК и в проби, отрицателни за HbsAg, но положителни за anti – Hbс IgG - при т.нар. окултни хепатит В вирусни инфекции;

- за мониториране на терапия с пегилиран интерферон алфа или нуклеозидни аналози.

Препоръчителният материал за количествено изследване на HBV ДНК с real-time PCR тест е плазма, взета в РРТ вакутейнер. Необходимо е плазмата да се отдели до 30 минути след пробовземането. Епруветката с отделената плазма е задължително в рамките на 24 часа да бъде транспортирана до лаборатория ЦибаЛаб.

Чувствителност на използвания диагностичен набор за количествено определяне на HBV ДНК: 26,124 IU/ml.

Лаборатория Цибалаб ежегодно преминава външна оценка на качеството към международна референтна лаборатория INSTAND e.v.

certificate_hbv_hcv_real_time-pcr.pdf