Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
alergy:astma [25.09.2012 18:08]
admin
alergy:astma [14.09.2016 11:19] (текуща)
admin
Ред 6: Ред 6:
  
 Резултатите от ECP  теста се използват за: Резултатите от ECP  теста се използват за:
-мониториране на астматичен възпалителен процес;​ +  * мониториране на астматичен възпалителен процес;​ 
-оптимизиране схемата на лечение с кортикостероиди;​ +  ​* ​оптимизиране схемата на лечение с кортикостероиди;​ 
-откриване на пациенти с все още неизявени симптоми;​ +  ​* ​откриване на пациенти с все още неизявени симптоми;​ 
-нивата на ECP отразяват ефекта от терапията на възпалението при астматични пациенти. Чрез измерване на ЕСР по време на терапията се получава обективна оценка за ефикасността от действието на антивъзпалителните препарати. Това помага да се оптимизира дозата и продължителността на терапията;​ +  ​* ​нивата на ECP отразяват ефекта от терапията на възпалението при астматични пациенти. Чрез измерване на ЕСР по време на терапията се получава обективна оценка за ефикасността от действието на антивъзпалителните препарати. Това помага да се оптимизира дозата и продължителността на терапията;​ 
-за диагностициране на алергична астма (IgE  медиирана астма),​ дължаща се на имунологични механизми.+  ​* ​за диагностициране на алергична астма (IgE  медиирана астма),​ дължаща се на имунологични механизми.
  
   * **ECP (Еозинофилен катионен протеин)**   * **ECP (Еозинофилен катионен протеин)**
alergy/astma.txt · Последна промяна: 14.09.2016 11:19 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki