Диагностика за алергия причинена от храни

Tеста показва наличието на IgE антитела срещу алергени от:

  • Мляко (f2)
  • Яйце(Белтък) (f1)
  • Соя (f14)
  • Свинско месо (f26)
  • Телешко месо (f27)
  • α-Лактоглобулин (f76)
  • β-Лактоглобулин (f77)
  • Казеин (f78)
  • Глутен (f79)
alergy/hrani.txt · Последна промяна: 25.09.2012 11:34 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki