Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
alergy:ige [14.09.2016 11:17]
admin [Отклонение от нормалните (референтни) стойности]
alergy:ige [14.09.2016 11:20] (текуща)
admin [IgE total ( Общ имуноглобулин Е )]
Ред 1: Ред 1:
-====== ​IgE total ( Общ имуноглобулин Е ) ======+====== ​ Общ имуноглобулин Е ( IgE total ) ======
 ^LOINC ​ |19113-0 | ^LOINC ​ |19113-0 |
 ^Кратко наименование|IgE total | ^Кратко наименование|IgE total |
alergy/ige.txt · Последна промяна: 14.09.2016 11:20 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki