Диагностика за алергия причинена от животни

Tеста показва наличието на IgE антитела срещу алергени от:

  • Котка (e1)
  • Куче (e5)
alergy/jivotni.txt · Последна промяна: 25.09.2012 11:30 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki