Диагностика за алергия причинена от лекарства

Tеста показва наличието на IgE антитела срещу алергени от:

  • Penicilloyl (c1)
  • Ampicilloyl (c5)
  • Amoxicilloyl (c6)
  • Cefaclor (Rc7)
alergy/lekarstva.txt · Последна промяна: 25.09.2012 11:30 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki