Диагностика за алергия причинена от микроорганизми

Tеста показва наличието на IgE антитела срещу алергени от:

  • Candida albicans (m5)
  • Alternaria alternata (m6)
alergy/mikroorganizmi.txt · Последна промяна: 25.09.2012 11:31 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki