Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
alergy:neponosimost_kum_hrani_88 [23.04.2019 19:01]
admin
alergy:neponosimost_kum_hrani_88 [23.04.2019 19:02] (текуща)
admin
Ред 39: Ред 39:
 Трябва да се има предвид,​ че не всички положителни реакции имат клинична значимост. Като за всеки лабораторен резултат,​ интерпретацията винаги трябва да се прави в контекста на анамнезата и диагнозата на пациента. Трябва да се има предвид,​ че не всички положителни реакции имат клинична значимост. Като за всеки лабораторен резултат,​ интерпретацията винаги трябва да се прави в контекста на анамнезата и диагнозата на пациента.
  
-Един модерен и обективен начин за изследване на специфични за различни храни ​ IgG антитела е тестът ELISA. Той e имуноензимен метод, чрез който се определя количествено специфичните IgG антитела налични в серум или плазма от пациента. Използват се 24/44 или ​88 пречистени хранителни алергена,​ свързани върху плака и 8 стандарта (яйчен белтък). Разреденият серум на пациента се накапва върху микротитърната плака с антигените. Специфичните IgG антитела се свързват с хранителните антигени в имунни комплекси. Последните се идентифицират чрез анти-човешки-IgG,​ конюгирани с алкална фосфатаза като се развива колориметрична реакция,​ интензитетът на която се определя със спектрофотометър. Получените резултати са количествени,​ изразени в U/mL или в класове. Съществуват готови панели с различни комбинации от храни, а по-долу са изброени тези, които използваме в нашата диагностика понастоящем.+Един модерен и обективен начин за изследване на специфични за различни храни ​ IgG антитела е тестът ELISA. Той e имуноензимен метод, чрез който се определя количествено специфичните IgG антитела налични в серум или плазма от пациента. Използват се 88 пречистени хранителни алергена,​ свързани върху плака и 8 стандарта (яйчен белтък). Разреденият серум на пациента се накапва върху микротитърната плака с антигените. Специфичните IgG антитела се свързват с хранителните антигени в имунни комплекси. Последните се идентифицират чрез анти-човешки-IgG,​ конюгирани с алкална фосфатаза като се развива колориметрична реакция,​ интензитетът на която се определя със спектрофотометър. Получените резултати са количествени,​ изразени в U/mL или в класове. Съществуват готови панели с различни комбинации от храни, а по-долу са изброени тези, които използваме в нашата диагностика понастоящем.
  
 **Дава информация за наличието на 88 различни IgG антитела към:** **Дава информация за наличието на 88 различни IgG антитела към:**
alergy/neponosimost_kum_hrani_88.txt · Последна промяна: 23.04.2019 19:02 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki