Диагностика за алергия причинена от отровата на жилещи насекоми

Tеста показва наличието на IgE антитела срещу алергени от:

  • Оса
  • Пчела
alergy/otrova.txt · Последна промяна: 25.09.2012 11:31 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki