Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Previous revision
alergy:panel_11 [14.09.2016 20:21]
admin [Панел 11 ( 54 Хранителни и Инхалаторни алергени )]
alergy:panel_11 [14.09.2016 20:21] (текуща)
admin [Панел 11 - 54 Хранителни и Инхалаторни алергени )]
Ред 1: Ред 1:
  
-====== Панел 11 - 54 Хранителни и Инхалаторни алергени ​)======+====== Панел 11 - 54 Хранителни и Инхалаторни алергени ======
 ===== Комплексно изследване за 54 алергена===== ===== Комплексно изследване за 54 алергена=====
 Изследването е показателно за всеки един от изброените алергени,​ като резултатите се представят в полуколичествен вид. Подходящо е за пациенти с неясни алергични състояния. Изследването е показателно за всеки един от изброените алергени,​ като резултатите се представят в полуколичествен вид. Подходящо е за пациенти с неясни алергични състояния.
alergy/panel_11.txt · Последна промяна: 14.09.2016 20:21 от admin
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki